NNPV Waar het gebeurt

pluspunt.pngGoedkoop sporten

pluspunt.pngRegelmatig leuke aanbiedingen
pluspunt.pngVerrassende workshops en clinics
pluspunt.pngIndrukwekkende evenementen

pluspunt.pngUitgebreide netwerkmogelijkheden

pluspunt.pngOok tijdelijke medewerkers ("externen") mogen lid worden

 

NNPV WAAR HET GEBEURT

 

We bereiken onze visie door de volgende zaken te bieden:
- De NNPV biedt voordelige faciliteiten voor sport, ontspanning en gezelligheid.
- De NNPV biedt gelegenheid om collega’s in een andere omgeving / buiten werktijd te ontmoeten en te leren kennen.
- De NNPV biedt gelegenheid om een netwerk op te bouwen / uit te breiden.
- De NNPV biedt kansen om organisatorische en/of bestuurlijke talenten verder te ontwikkelen.

 

We geloven erin dat een goed functionerende personeelsvereniging toegevoegde waarde heeft voor Nationale-Nederlanden. Doordat NNPV de onderlinge relatie tussen NN medewerkers verstevigt en ze sportief uitdaagt, worden NN-medewerkers effectiever in hun werk. Een goed functionerende personeelsvereniging draagt ook bij aan de aantrekkelijkheid van NN als werkgever.