Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging

Al meer dan 50 jaar verzorgt de NNPV sport, ontspanning, gezelligheid en nog veel meer voor de (actieve en gepensioneerde) medewerkers van Nationale-Nederlanden en hun eventuele gezinsleden. Dat wil zeggen, de medewerkers van Nationale-Nederlanden regelen dat zelf (vrijwilligerswerk). Zij vormen de besturen van de afdelingen, doen actief mee aan de organisatie van toernooien, workshops, trainingsavonden, bridgedrives, uitstapjes en bingo's. Om al die activiteiten mogelijk, bestuurbaar en betaalbaar te maken, zijn regels opgesteld over hoe we binnen de club (ruim drieduizend leden!) met elkaar omgaan.

Die regels, die worden gehandhaafd door het hoofdbestuur, liggen vast in de statuten, het huishoudelijk reglement, het handboek en onze Privacy Policy.

Een goede indruk van de activiteiten van de NNPV en haar leden krijg je uit de verslagen van afdelingen en commissies in het jaarverslag.

 

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2023 volgt na ALV

 

Veel plezier bij de NNPV.